Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2014

whiteoleander
9037 31e3
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo
whiteoleander
Bardzo dużo przeklinam. Kiedyś tak nie było, ale w pewnym momencie wszystkie inne słowa przestały mieć właściwą moc. Mam nałogowe podejście do języka; zarzucanie lekkich słówek zupełnie mnie już nie kręci. Muszę spawać mocne, twarde wyrazy. Słowa są zbyt giętkie, by im pozwolić na tremę. A najbardziej giętkie są przekleństwa. One nas kiedyś zegną do reszty.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromstopme stopme viafantasymy fantasymy
whiteoleander
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaduszka666 duszka666
whiteoleander
7823 cfab 500
Reposted fromdarkanes darkanes viasucznik sucznik
whiteoleander
A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję.
— Bartosiewicz
Reposted fromkatalama katalama vianyaako nyaako
whiteoleander
9480 580e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
whiteoleander
- dzisiaj jak całowałem jej kark to znów myślałem o tobie...
- przestań. Jesteś z nią, kiedy całujesz ją myśl o niej. Kiedy ją pieprzysz też myśl o niej. Nie o mnie. Ja już nie jestem twoja. Ty nie jesteś mój
- gówno prawda! Tak jakbym miał na to wpływ. Może ty też spróbujesz nie myśleć o mnie kiedy całujesz jego? Jesteśmy siebie warci, pogódź się z tym...
— powodzenia
Reposted frommajaki majaki viadreamadream dreamadream
whiteoleander
6345 564d 500
Reposted fromwetryagain wetryagain viastrangeme strangeme
whiteoleander
Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.
— Katarzyna+Nosowska
Reposted frominpassing inpassing viablocked blocked
whiteoleander
Jeśli chcesz wiedzieć, nigdy nas nie było. Jeśli chcesz wiedzieć, teraz też nas nie ma. To jest minuta ciszy po nas. I jeśli nawet się kochamy, to tylko oddzielnie.
— wojna poslsko - ruska
Reposted fromohwow ohwow viamikmikmik mikmikmik
2398 01d1
Reposted fromLittleJack LittleJack via666th 666th
whiteoleander
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
Reposted fromcasas casas viastrangeme strangeme
whiteoleander
3581 e173 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialajla lajla
whiteoleander
7225 6498
Reposted frombubububu bubububu viastrangeme strangeme
3732 5d3c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via666th 666th
whiteoleander
whiteoleander
Wszelkie bariery leżą tylko w naszych głowach.
— czyli mądrości pana od fizyki.
whiteoleander

September 01 2014

whiteoleander
najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaperseweracje perseweracje
whiteoleander
4709 4f70
Reposted fromgosiakowe gosiakowe via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl